Vår vision

Med den långa erfarenhet vi i Curahill har av att både bygga och förvalta samhällsfastigheter ger vi kommunerna möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter.

”Vi bygger för långsiktighet med kvalitet och miljömedvetenhet.”

Genom att kombinera både förskolor, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden hoppas vi kunna möjliggöra inte bara ökade flyttkedjor, utan också en integration över generationsgränserna, som gynnar både gammal och ung.

Vi har en uttalad målsättning att växa genom att bygga fastigheter i attraktiva lägen, med både socialt och miljömässigt hållbara konstruktioner som långsiktigt borgar för en attraktiv ekonomisk livslängd.