Vi på Curahill fokuserar på fastigheter med omsorg i attraktiva lägen


Curahill Fastigheter AB är ett företag verksamt inom samhällsfastigheter. Vi utvecklar, bygger och förvaltar för långsiktigt ägande.

Det är vår fasta övertygelse att Sverige står inför stora utmaningar att hantera inte bara en omfattande integration av nyanlända utan också krav på fler förskolor, bättre och fler grundskolor, samtidigt som antalet äldre ökar kraftigt de kommande åren. Attraktiva markområden exploateras för bostäder och med det följer behovet av en fungerande infrastruktur. Det gäller allt från skolor till gatunät och kommunikationer men också vård- och omsorgsverksamheter.