Curahill håller för närvarande på att arbeta med utveckling av området inom fastigheten Tanken i Anderslöv. Området är beläget direkt öster om där Familjens Hus är under uppförande och där finns idag Thysells gamla lagerbyggnad.

För att skapa mer liv och rörelse i området har Curahill nyligen hyrt ut en del av lagret till L9 Padel Court, som drivs lokalt i Anderslöv.

Curahill ser detta som ett sätt att verka för en mer levande miljö under en utvecklingsfas där det annars enbart skulle finnas tomma lokaler. I lokalen finns nu två Padelbanor och boulespel.