Efter att ha förvärvat två vindkraftverk stod det förra hösten klart att Finja blir självförsörjande på grön el. På Rödstahöjden utanför Sollefteå pågår nu stomresning av de båda verken och snart kommer energin att flöda. När de 94 meter höga tornen, de 124 ton tunga maskinhusen och rotorbladen med en diameter på 112 meter är på plats ska verken anslutas till elnätet och Finja börja bidra till Sveriges mål – att öka produktionen av förnybar energi.

Totalt består vindparken på Rödstahöjden av sex vindkraftverk som tillsammans kommer att producera 57 GWh, vilket motsvarar el för drygt 11 000 hushåll/år. Platsen är ingen slump utan Sollefteå är en kommun med bra förutsättningar för vindkraft och som har valt att satsa rejält på grön el. Detta engagemang delas av Finja som kommer att förse elnätet med dubbelt så mycket el än vad koncernen själv gör av med.

Vill ta ansvar
Som svenskt, familjeföretag finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor på Finja. Att satsa på miljö och framtid är en självklarhet för företaget, vars miljötänk genomsyrar hela koncernen och dess arbete med alltifrån utveckling, tillverkning och produktion till transporter, lokaler och utrustning.

– Jag har bevittnat ett antal resningar av betong- och murverksstommar men detta var första gången jag var med i samband av resning av en stomme tillhörande ett vindkraftverk. Att vara på plats och ta del av det på nära håll var givetvis både spännande och inspirerande, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja.

Allt att vinna
Fördelarna med vindkraft är enorma då den är både förnybar och miljövänlig. När investeringen i ett verk väl är gjord är vinden en oförädlad och oändligt flödande energikälla. En ökad vindkraft bidrar till minskad växthuseffekt, färre avfallsprodukter och vid avverkning kan marken återställas och material återvinnas.

Genom sin satsning önskar Finja inspirera såväl företag i branschen som näringslivet i stort till att ta sitt ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor och de förändringar vi gemensamt står inför.