Att vi lever i ett samhälle där miljöfrågan är ständigt aktuell råder det ingen tvekan om. Begrepp som återvinning, självförsörjning och hållbarhet har blivit en naturlig del av vardagen för oss. 2015 satsade vi på vindkraft och är sedan dess helt självförsörjande på förnybar energi.

Som vanligt ville vi dock mer, komma vidare och utforska obruten mark. Få material är så naturliga som betong och tanken på att dessutom kunna odla den själv växte sig allt starkare. Vi bestämde oss för att slå slag i saken och våga prova. Vårt labb byggdes ut och försågs med en särskild odlingsavdelning där projektet växte i takt med de framsteg som gjordes. Så småningom byggdes även våra fabriksområden ut och vi har börjat involvera lokala lantbrukare som alla har ställt sig positiva, om än förvånade, till att nyttja åkermarken på detta sätt.

Torrbruk och block först ut
För att säkerställa kvaliteten och stämma av efterfrågan har vi börjat i liten skala med våra mest populära torrbruk, som till exempel Finbetong, Grovbetong och Murbruk B, följt av Murblock Fördel. För att så torrbruk placeras en liten mängd bruk av önskad sort i jorden, likt innehållet i en vanlig fröpåse. För att underlätta valet följer de små betongpåsarna samma färgkoder som de ordinarie säckarna, det vill säga gul står för mura, orange för putsa, blå för gjuta samt ljusblå för laga.

Förfarandet när det kommer till block är snarlikt, då nu även lättklinkerkulor finns att tillgå i odlingspåse. Tillväxtprocesserna skiljer sig delvis åt men att satsa på näringsrik jord är en förutsättning för att skapa gynnsamma förhållanden för betongen, oavsett slutprodukt.

Utöver ren åkermark fungerar det utmärkt att odla materialet i mindre volym i rabatten eller trädgårdslandet. Så länge det är tillräckligt stora kärl är det även praktiskt att driva fram till exempel Finbetong, att använda till hemtrevliga föremål, på mer begränsade utrymmen som exempelvis en balkong eller odlingsbänk.

Naturlig produkt på naturlig väg
Det nya framställningssättet är ett mycket tacksamt komplement till vår traditionella fabrikstillverkning och ger oss möjlighet att producera än mer betong och säkerställa att våra lager aldrig står tomma.

– Att ha kommit så långt med odling av betong att vi kan dela med oss av detta fantastiska, på snudd till overkliga, framställningssätt är självklart enormt roligt. Det är ett revolutionerande steg och gör produkterna än mer tillgängliga, säger Veronica Jensen på Finja.

För att ta odlingsarbetet vidare på Finja söker vi nu en odlingsansvarig med fokus på måttbeställda betongelement och prefabricerad ekoodling i samråd med kontrakterade lantbrukare. I anslutning till våra fabriker finns nämligen mark som inte lämpar sig för bostadsbyggnation men där betongen nu kan komma till sin fulla rätt ändå. 

På vår Youtubekanal finns en kort introduktionsfilm och beställning av fröpåsar sker via info@finja.se.

Tips till nyodlaren

  • Börja i liten skala
  • Läs på om jordförhållanden
  • Satsa på en enkel betongsort
  • Våga testa och göra om
  • Fråga någon som provat