När vi ser tillbaka på det gångna året kan vi med glädje se att det har gått i hållbarhetens tecken. Årets julgåva från Finja bidrar till att Hand in Hands kvinnliga entreprenörer ges möjlighet att starta och driva hållbara och lönsamma jordbruk under temat ”Let it grow”.

Finja har under mer än tio års tid varit givare till och ambassadör för Hand in Hand. Via utbildning och mikrolån till kvinnor ges möjlighet att starta bolag och driva dessa vidare och därigenom försörja sin familj. När mikrolånen sedan är återbetalade, används pengarna för att ge nya mikrolån och på så vis startas ytterligare verksamheter.

– Hand in Hands verksamhet bygger på kvinnligt entreprenörskap och man verkar för att på ett hållbart sätt bekämpa fattigdom i världen. Det är något som ligger oss varmt om hjärtat. Med vårt bidrag stöttar vi detta viktiga arbete och vi uppmuntrar även alla kunder, samarbetspartners och leverantörer att göra detsamma, säger Finjas koncern-VD Gull-Britt Jonasson.

Finja tackar samarbetspartners och ambassadörer för det gångna året och önskar alla en god hållbar jul och ett gott nytt år!

Finjas bolag samlas även i år kring denna viktiga julgåva, läs mer om bidraget till Hand in Hand på respektive företags hemsida: