Franshill förvaltning förvärvar fastigheterna Vagnmakaren 3, respektive Benzelius 3 av säljaren Conati AB. Fastigheterna är uppförda 1962 och består av bostäder om 87 lägenheter på totalt ca 6 800 kvm. Fastigheten Vagnmakaren 3 ligger på Kastanjegatan 23 i södra Lund, fastigheten Benzelius 3 ligger på Dag Hammarskjölds väg 6 vid Tuna i östra Lund. Säljarens rådgivare vid försäljningen var Newsec. Köpet gick igenom i mars. Med detta förvärv utökar vi nu vårt fastighetsbestånd i Lund.

Franshill arbetar med förvaltning av fastigheter på väl utvalda platser i Sverige. Vi äger, förvaltar och hyr ut såväl hyresrätter som kommersiella lokaler, vilka återfinns längs med västkusten, från Kungsbacka i norr, via Halmstad, Malmö och Lund, till Trelleborg i söder. Den geografiska närheten mellan fastigheterna innebär en rad fördelar, bland annat när det kommer till förvaltning och underhåll.