Som ett led i företagets satsning på digitalisering lanserar nu Finja tre nya webbplatser: finja.se, finjaprefab.se och bemix.se. Alla bolagen får härmed egna adresser och bättre förutsättningar att lyfta fram sina specifika produkter och dess användningsområden.

Fokus har legat på att höja servicegraden ytterligare och med ett uppdaterat och modernt utseende samt nya funktioner är förhoppningen att användarna ska finna det enklare att navigera och hitta såväl praktisk information som tips och inspiration.

Att samtliga webbplatser ska fungera lika bra oavsett om besök görs från en dator, surfplatta eller mobil har varit en självklarhet sedan start och något som nu blir verklighet fullt ut. Det blir även möjligt för Finja att koppla produktsidor till företagets så kallade PIM-system, vilket säkerställer att det alltid är den senast uppdaterade informationen som visas.

– Att särskilja bolagen åt på webben gör det enklare för våra kunder att hitta rätt direkt samtidigt som vi kan renodla och tydliggöra våra budskap. Att göra webbplatserna responsiva och användarvänliga har varit vårt främsta mål och vi vänder oss självklart både till befintliga och presumtiva besökare, säger Veronica Jensen på Finja.