*** Obs! Aprilskämt ***

Att den flygande roboten, drönaren, är här för att stanna råder det inget tvivel om. Användningsområdena är på snudd till oändliga och allt fler företag, inom vitt skilda branscher, ser både möjligheter och fördelar med att använda sig av drönare i det dagliga arbetet – så även Finja. Därför görs nu en större satsning där ett omfattande samarbete mellan montageledare och piloter inleds.

Beslutet att investera i drönare och ny personal grundar sig i att verksamheten stadigt växer och att vår närvaro ute på byggarbetsplatser blir en betydande konkurrensfördel. Ofta rör det sig om ett flertal parallellt pågående projekt i olika städer, men tack vare drönarna kommer montageledarna nu att spendera väsentligt mycket mindre tid på resande fot samtidigt som möjligheten att närvara ökar.

Med drönarna, som är försedda med kamera och gps, kan byggarbetsplatser scannas av vid behov och montageledarna får då till exempel omedelbar tillgång till 3D-bilder som kan tas in i CAD- och GIS-program. Arbetet kommer således att bli betydligt mer effektivt, för att inte tala om miljövänligt.

Flygkompetens – en förutsättning
För att kunna använda sig av drönare på ett säkert och lagligt sätt krävs gedigen kunskap om vilka regler som gäller. Eftersom det i Finjas fall rör sig om obemannade luftfartyg krävs intyg från Transportstyrelsen, vilket i sin tur kräver att användaren följer specifika krav såsom säkerhetsavstånd och höjdbegränsningar. Detta och självklart manövreringen av drönarna är de nyanställda piloternas uppgift.

– Efter en periods testflygning tas nu drönarna i bruk på allvar och vi beräknar vara igång fullt ut till hösten. Att satsa på ny teknik och kompetent personal är dock inget nytt för oss då vi alltid försöker gå vår egen väg och utmana både oss själva och branschen, säger Finjas vd Gull-Britt Jonasson.

Service och underhåll sköts internt
För att minska ledtider och kostsamma reparationer anställs inte enbart piloter utan även flyg-plansmekaniker, vilka arbetar med kontinuerligt underhåll av drönarna. Finjas lagerställen utgör bas för drönarna och förutom att skickas ut i syfte att kartlägga och besiktiga byggarbetsplatser kommer de även att fylla en viktig funktion vad gäller smidig och snabb leverans av mindre paket.

Tidigare aprilskämt

Vart tar ljudet vägen

Finja lanserar den osynliga väggen

Finja levererar utan transport

Finja gjuter med vinst