Under 2018 satsar Finja rejält i Mälardalen och som ett led i denna satsning förvärvar företaget idag ett välsorterat grustag i Strängnäs vid namn Sätertorps Grus AB. Bolaget är en ledande leverantör av grusmaterial i området.

Ola Åkerman fortsätter som vd

Tidigare delägare, Ola Åkerman 51 år, kommer att fortsätta som VD och driva företaget vidare på samma sätt som tidigare, i form av ett självständigt bolag. Ägarbytet med Ola som VD i spetsen bidrar till kontinuitet och stabilitet för alla trogna kunder och personal.

– Vi har framgångsrikt producerat och levererat grus i många år och senare även produkter bestående av makadam och bergkross. Beslutet att sälja till ett erkänt svenskt familjeföretag och föra den traditionen vidare känns som ett naturligt nästa steg, säger Ola Åkerman, VD på Sätertorps Grus.

Ger goda utvecklingsmöjligheter

Det nyförvärvade bolaget omsätter 40 miljoner kronor och har i dagsläget fem anställda. Grustaget är dessutom placerat i direkt anslutning till Finja Betongs redan etablerade produktionsanläggning i Strängnäs. Det ger en god möjlighet till utveckling.

– Förvärvet är en del av vår fortsatta satsning på vår kärnverksamhet för att ytterligare kunna specialisera och anpassa våra produkter utifrån råvaran, säger Veronica Jensen, pressansvarig på Finja.