Curahill är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter anpassade för samhällsservice. Som ett led i företagets satsning på digitalisering lanserar vi nu en uppdaterad webbplats; curahill.se. Sidan får samma enhetliga och responsiva design som våra andra bolag inom Finja har; finja.se, finjaprefab.se, franshill.se, bemix.se och brogardsand.se.

Sidan får ett nyhetsrum där man kan läsa om bland annat status på våra olika projekt. Fokus har, precis som med Finjas samtliga webbplatser, varit att förbättra användarvänligheten.

Curahill ingår i Franshill som i sin tur är en del av Finja.