Curahill Fastigheter AB förvärvar projektet ”Familjens hus” i Anderslöv i Trelleborgs kommun. Säljare är anrika Thysells Möbler, som har bedrivit verksamhet i Anderslöv sedan början av 1900-talet. Anderslöv är en av de prioriterade tätorterna i den expansiva kommunen Trelleborg och har ett bra geografiskt läge med närhet till både Trelleborg, Malmö och Lund. Närheten till Pågatågen borgar för en attraktiv och växande boendeort.

Curahill kommer bland annat att låta uppföra ett vårdboende om 64 platser, en förskola om 7 avdelningar, bibliotek samt vårdcentral i samma byggnad. Trelleborgs kommun och Region Skåne har tecknat långsiktiga hyresavtal. I förvärvet ingår även byggrätter för bostäder om ca 10 000 kvm BTA. Totalt omfattar projektet ca 20 000 kvm BTA.

”Thysells ser positivt på det konstruktiva samarbetet som varit tillsammans med Trelleborgs kommun och Region Skåne. Nu när en stark aktör som Curahill väljer att satsa på såväl Familjens hus som bostäder kommer detta att innebära ett rejält lyft för Anderslövs och Trelleborgs kommuns framtid,” säger Roland Thysell, Thysells Möbler AB.

”Vi ser förvärvet av Familjens hus i Anderslöv som ännu ett steg för Curahill att vara med och utveckla både bostäder och samhällsfastigheter i en så pass expansiv och attraktiv region som Trelleborgs kommun utgör. Affären ligger helt i linje med Curahills affärsidé, att utveckla attraktiva samhällsfastigheter med omsorg,” säger Henry Fors, VD för Curahill Fastigheter AB.

Utöver förvärvet av Familjens hus har Curahill förvärvat en fastighet i Sigtuna kommun där Curahill planerar att uppföra förskola med 6 avdelningar, grundskola F-6 för 400 barn samt ett vård- och omsorgsboende om 54 platser. 

För ytterligare information,

Curahill Fastigheter AB, Henry Fors, VD, mobil: 070-888 75 02

Thysells Möbler AB, Roland Thysell, VD, mobil: 070-771 17 22

Curahill är ett bolag som investerar i bostäder för äldre samt samhällsfastigheter. Curahill ingår i Franshill, som är en del av Finja.