Steninge Slottsby

Vårt första uppdrag blir att i Steninge Slottsby, i Sigtuna kommun, uppföra samhällsfastigheter om cirka 11 000 kvm. Bland annat kommer vi att uppföra en förskola om 1 100 kvm och 6 avdelningar.

Vidare kommer vi att bygga en ny, 2-parallellig grundskola för barn F-6. Dessutom planerar vi för både en mindre idrottshall och ett vård- och omsorgsboende.

Detta är ett utmärkt exempel på hur man kan kombinera olika generationers behov, i samverkan som ger en lyckad, långsiktig helhet.

Vi har under Q1 2018 tillträtt marken och fått marklov beviljat under juni månad. Vi räknar med att påbörja markarbeten under våren 2019 och börja uppföra byggnaderna runt årsskiftet 2019-2020.
Inflyttning i de olika verksamheterna sker under 2021-2022.