Steninge Slottsby

Sigtuna kommun

I Steninge Slottsby, i Sigtuna kommun, ska vi uppföra samhällsfastigheter på hela 11 000 kvadratmeter, varav en förskola om sex avdelningar kommer att uppta en tiondel av ytan. Vi planerar även för en grundskola med två parallellklasser för barn i årskurs F–6 samt en idrottshall och ett vård- och omsorgsboende.

Steninge Slottsby är ett utmärkt exempel på hur vi strävar efter att uppfylla olika målgruppers behov genom att kombinera dessa och på så vis få människor att mötas över generationsgränser. Det är nämligen den typen av samverkan som vi är övertygade om skapar en lyckad helhet som håller i längden.

Inflyttning i de olika verksamhetslokalerna beräknas ske under 2020 och 2021.