Skummeslövsstrand

Laholms kommun

Curahill har tecknat ett markreservationsavtal med Laholms kommun avseende en tomt i Skummeslövsstrand.

Här kommer Curahill att uppföra en förskola om 4 avdelningar och 80 platser. Förskolan kommer att drivas i privat regi och diskussioner med operatörer pågår för närvarande.

Målsättningen är att påbörja markarbeten under först halvåret 2019 och att förskolan skall vara klar för inflyttning till höstterminen 2020.