Södra Värtan

Curahill har erhållit en markanvisning av Stockholms stad i Södra Värtan som är en del av Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden är utsett till miljöprofilsområde för att visa vägen mot en hållbar framtid, något som stämmer väl överens med Curahills vision.

Markanvisningen avser en förskola om fyra avdelningar och ca 850 kvm BTA.

Curahill kommer tillsammans med Stockholms stad att ta fram en ny detaljplan för området.