Södra Värtan

Stockholm stad

Vi har erhållit en markanvisning av Stockholms stad i Södra Värtan. Kvarteret är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, vilket stämmer väl överens med Curahills egen profil, målsättning och vision.

Markanvisningen avser en förskola och tillsammans med Stockholms stad kommer vi att ta fram en detaljplan för en förskola om fyra avdelningar med en bruttoarea på cirka 850 kvadratmeter.